Ekologi begrepp och mål

I området om ekologi skall eleverna kunna begreppen:

Ekologi- Samspelet i naturen

Ekosystem- Allt som lever inom ett visst område. Ex barrskogen, öknen, bäcken.

Näringskedjor- Visar vem som äter vem eller vad och i vilken ordning.

Näringsväv- Näringskedjor kopplas ihop med näringsvävar för att visa samspelet mellan växter och djur.

Producent- Tillverkare- Växter tillverkar näring som konsumenter äter.

Konsument- Användare. Konsumenter använder näringen som växterna tillverkat.

Biologisk mångfald- Många olika arter inom ett visst område.

Nedbrytare- Organism som bryter ned döda organismer till mindre molekyler.

Fotosyntes- Växterna tillverkar druvsocker och syre av solljus, koldioxid och vatten.

Filmer som förklarar är:

Ekologins grunder, 12 minuter

https://www.youtube.com/watch?v=h2VmJjDjsxs

https://www.youtube.com/watch?v=sPbHEe9iwjg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *