Surt och basiskt. Mål att kunna.

Surt och basiskt. Mål att kunna.

Känna till och kunna använda begreppen:

Surt- är en kemisk benämning på en vattenlösning där pH är lägre än 7. Ett ämne som innehåller syror. Exempelvis ättiksyra, vinäger, citron, filmjölk, kolsyra. saltsyra

Basiskt- är en kemisk benämning på en vattenlösning där pH är högre än 7. Motsatsen till surt. Exempelvis bakpulver, tandkräm, diskmedel, såpa.

Neutral- Varken surt eller basiskt. Vatten har pH 7.

pH värde. Är ett mått på hur sur eller basisk en vätska är. 0-7 är surt. 7-14 är basiskt

Indikator-  Ämne som skiftar färg när de kommer i kontakt med en syra eller bas.

Exempelvis Rödkål, Té, Btb, Universalindikator

Hur man kan göra ett ämne mindre surt eller basiskt. Neutralisation.

Varningssymboler på vanliga hushållsprodukter.

Naturens försurning- betyder att mark- eller vattenområden fått lägre pH. Då får djur och växter allt svårare att leva där. Byggnader av betong och cement fräts sönder. Försurning orsakas av framför allt nedfall från rökgaser när man eldar med olika bränslen, till exempel stenkol eller bensin.

Film:

http://urskola.se/Produkter/179273-Labba-Bota-det-sura 7 min

Kahoot:

https://play.kahoot.it/#/k/122aaac0-2945-4c78-97a9-baf893b1f5d2

Quizlet- Ligger begrepp på klassmapparna.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *